Läkarbemanning i Stockholm

Det finns många olika alternativ att arbeta inom läkarbemanning i Stockholm. Oavsett om du vill arbeta några timmar i månaden, halvtid eller med längre uppdrag på heltid. Efterfrågan på bemanningsläkare är stor i Stockholm, oberoende av din kompetens och erfarenhet kommer du kunna arbeta på det sätt som passar dig.

Hitta rätt bemanningsföretag för just dig

Bemanningsläkare efterfrågas inom hela vården och arbetstillfällen finns inom kommuner, regioner, privat och utomlands, framförallt i Norge. För dig som hyrläkare finns det flera olika bemanningsföretag som förmedlar tjänster i Stockholm och i övriga landet. Ta dig tid att läsa runt lite på företagens hemsidor för att skaffa dig en uppfattning om hur de arbetar. De kommer vid en första anblick se snarlika ut men du kommer snart upptäcka skillnader. Här är tre stora företag för bemanningsläkare i Stockholm.

Bonliva – läkarbemanning i hela landet

Bonliva är verksamma inom läkarbemanning och har sedan starten 2011 vuxit till ett av landets största bemanningsföretag för vården. De bemannar och rekryterar bland annat läkare, sjuksköterskor, psykologer, socionomer och terapeuter i Sverige och Norge.

Dedicare – hyrläkare i hela Norden

Dedicare finns representerade i hela Norden. Basen är i Stockholm men kontor finns även på flera platser i Norge, Finland och Danmark. Dedicare bemannar läkare, sjuksköterskor, socionomer och ledare inom socialt arbete och vård.

Sverek – främst för läkare och sjuksköterskor

Sverek har avtal med samtliga regioner och många kommuner runt om i landet. Och kan alltid erbjuda en stor variation av uppdrag för personal inom vården med tyngdpunkt på hyrläkare.

Vilken lön har en bemanningsläkare?

2020 var medianlönen för en AT-läkare 33 500 kronor, en ST-läkare 46 000 kronor och för en färdig specialistläkare 66 000 kronor, enligt statistik från Saco.

Lönen för bemanningsläkare baseras främst på utbildning, specialistkompetens, erfarenhet och arbetsort. Generellt är lönen ofta högre på mindre orter jämfört med Stockholm, Göteborg och Malmö. Andra faktorer som spelar in är om vårdgivaren är privat eller offentlig samt vilka avtal som finns mellan ditt bemanningsföretag och vårdgivaren.

Generellt är lönenivåerna högre för dig som väljer att arbeta som stafettläkare. De flesta höjer sin lön med åtskilliga procent och ligger med god marginal över medianlönen för läkarkåren.

Enligt statistik från Bonliva ligger en bemanningsläkares lön i intervallet 70 000 – 160 000 kronor i månaden.

Vilka förmåner har jag som bemanningsläkare?
Utöver en ofta högre lön har du som uthyrd bemanningsläkare många gånger fler förmåner. De olika bemanningsföretagen konkurrerar med varandra genom att ge sina konsulter så bra avtal som möjligt. Här är några förmåner som ofta förekommer.

 • Individuella tjänstepensionsmodeller
 • Olika försäkringspaket
 • Flexiblare arbetstid
 • Större inflytande över arbetstiden
 • Variation i arbetsuppgifter och arbetsplatser
 • Olika erbjudanden från olika samarbetspartners (resebyråer, banker, hotell med flera)

Att arbeta som bemanningsläkare

Som bemanningsläkare bestämmer du helt själv under vilka premisser du vill arbeta. Vissa tar extrapass under lediga tider utanför sin fasta tjänst, andra arbetar två veckor i månaden, vissa arbetar två månader om året. Var du arbetar och bor bestämmer du själv och bemanningsföretagen hjälper alltid till med det praktiska kring boende, resor, försäkringar och avtal. Utöver var och hur arbetet som hyrläkare bedrivs är det ofta två saker som bemanningsläkare återkommer till som den stora fördelen.

 • Det är kompetensutvecklande – bredden och spetsen i kunskaperna ökar när du byter miljö och patienter med jämna mellanrum.
 • Möjligheten att lära sig och dela sin kunskap blir större – du träffar fler kollegor och möter fler sätt att arbeta på som bemanningsläkare.

Här kan du läsa hur en av Svereks och Klarakompetens bemanningsläkare beskriver sitt arbete.

Bemanningsläkare, hyrläkare eller stafettläkare?

Det finns en mängd olika benämningar på läkare som arbetar på konsultbasis. Principen är densamma för alla, du är uthyrd till en vårdgivare via ett bemanningsföretag. Här är en lista på några av de namn som används, räkna med att antalet kommer att växa i framtiden.

 • Bemanningsläkare
 • Hyrläkare
 • Konsultläkare
 • Vårdkonsult
 • Stafettläkare
 • Läkarleasing
 • Resursläkare
4 Apr 2022