Personlig assistans

Den som har behov av personlig assistans i vardagen eller på jobbet, kan ansök om personlig assistans i Malmöhos Försäkringskassan om det som heter assistansersättning. Det om du har behov av hjälp mer än 20 timmar per vecka. Det med grundläggande behov. Du kan få assistansersättning om du:

  • omfattas av lagen om stöd och service (LSS)
  • har en stor och varaktig funktionsnedsättning
  • inte har fyllt 65 år när du ansöker
  • är försäkrad i Sverige

En personlig assistent är en person som kan hjälpa dig i vardagen, med det som kallas för grundläggande behov. Det är om du har en nedsättning eller sjukdom som du kan ansöka om att få personliga assistenter. De kan bland annat hjälpa dig med personlig hygien, andning, ätandet, klä av och på dig, kommunicera och så vidare.

Få den hjälp du behöver

Syftet med assistansen är att du ska kunna leva så självständigt som möjligt och på det sätt du vill. För att du ska kunna få det så måste du ha en funktionsnedsättning som finns under en längre tid. Personlig assistans är en del av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Du måste omfattas av det för att ha rätt till  personlig assistans.

Det innebär att de som har rätt till detta är personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd så väl som personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom eller personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

20 Sep 2022