Företagshälsovård Stockholm

Varje yrke har hälsovårdsföreskrifter i enlighet med svensk arbetsmiljölag och det är varje arbetsgivares ansvar att se till att dessa hålls. Poängen med företagshälsovård är att minska eller helt eliminera risker i arbetsmiljön.

Jobbet ska vara en trygg plats

En del av företagshälsovården går ut på att anpassa arbetet efter varje enskild anställd, ingen ska sättas på arbetsuppgifter som han eller hon inte klarar av oavsett om det handlar om att hen har psykiska eller fysiska begränsningar. Det finns också stöd åt de som ska slussas ut i arbetslivet igen efter en tids sjukskrivning. Företagshälsovård kan anlitas utifrån om en arbetsgivare inte upplever att hen har tillräckligt med kunskap eller tid att ägna sig åt att se över riskerna i sin verksamhet.

Specialisterna inom företagshälsa

Inom företagshälsovården arbetar allt från ergonomer som hjälper till med att bl.a. positionera kontorsarbetare i rätt läge vid skrivbordet till psykologer som utreder den sociala miljön på en arbetsplats - samt en mängd specialister däremellan.

Företagshälsovård handlar också om att rehabilitera de som redan blivit skadade eller sjuka på arbetsplatsen.


På den här bloggen diskuterar vi arbetsmiljö och -hälsa. Vi djupdyker i olika aspekter av välmående på alla typer av arbetsplatser.

Effektiviserat företagande

12 Sep 2023

Att driva företag kan vara en utmanande uppgift, men det finns strategier och tjänster som kan göra det hela mycket enklare. Här är några tips om hur du kan underlätta företagsverksamheten och samtidigt öka effektiviteten.

Automatisera rutinuppgifter

Många företagare spenderar alldeles för mycket tid på administrativa uppgifter som bokföring och fakturering. Genom att använda bokföringsprogram och faktureringsverktyg kan du automatisera dessa processer och frigöra tid för att fokusera på kärnverksamheten.

Molntjänster

Molntjänster ger dig möjlighet att komma åt dina affärsdata var som helst och när som helst. Detta är särskilt användbart för att hålla dig uppdaterad och kunna fatta snabba beslut.

Outsourca mera

Överväg att outsourca vissa uppgifter, som exempelvis kundsupport eller IT-support, till specialistföretag. Detta kan spara både tid och pengar.

Optimera likviditet

Ett av de största hindren för företagsverksamhet är bristande kassaflöde. Försäkra dig om att du har en sund ekonomisk plan och överväg att använda en tjänst för att hantera och förbättra din likviditet.

Sälja fakturor

En  smart strategi för att öka likviditeten i din verksamhet är att sälja dina företagsfakturor. Detta kallas även factoring och innebär att du säljer dina obetalda fakturor till ett faktureringsföretag i utbyte mot omedelbar likviditet. På så sätt kan du snabbt få tillgång till pengar som du kan investera i företagets tillväxt eller använda för att täcka löpande kostnader.

Att sälja fakturor kan vara särskilt användbart om du har problem med långa betalningsterminer från dina kunder eller om du behöver snabba medel för att utnyttja affärsmöjligheter. Det är en effektiv metod för att förbättra kassaflödet och göra företagsverksamheten smidigare och mer lönsam.

Innan du väljer att sälja fakturor är det dock viktigt att utvärdera kostnaderna och fördelarna för att se om det är rätt strategi för ditt företag.

Roliga fakta om arbetslivet

25 Jan 2023

Visste du? Det finns några slumpmässiga och roliga fakta om arbetslivet som du kan läsa här.

Måndag är den vanligaste sjukdagen. Förutom i Australien!  Australiens vanligaste sjukdag är tisdagen!

Fredagar är den minst sannolika sjukdagen. Människor är mycket gladare och mer benägna att fullgöra sina plikter på en fredag.

Om du arbetar 40 timmar i veckan upp till 65 år kommer du att arbeta drygt 90 000 timmar under din livstid.

Leonardo Da Vinci är krediterad för att ha skrivit det första CV:t.

80 % procent av jobben får man genom nätverk.

Den industriella revolutionen gjorde det möjligt för människor att arbeta längre och året runt. arbetet dikterades inte längre av årstider och naturligt ljus!

Abraham Lincoln var den 16:e presidenten i USA (1861-1865). Han var självutbildad. Han hade ingen examen.

I länder runt om i världen varierar arbetsveckan mellan 40-44 timmar per vecka, men vissa länder har en bra inställning till balans mellan arbete och privatliv!

Italien har den bästa balansen mellan arbete och privatliv, enligt OECD, med endast 3 % av de anställda som arbetar mer än 50 timmar per vecka.

I Frankrike är den genomsnittliga arbetsveckan 35 timmar, Nederländerna har den kortaste arbetsveckan i världen med 29 timmar per vecka.

Tyvärr bor och arbetar många invånare i Nordkorea i arbetsläger och arbetar över 112 timmar per vecka!

I Japan är den genomsnittliga arbetsveckan 60-70 timmar. Många japeneser faller döda på jobbet som ett resultat. Detta är känt som "Karoshi". Varje år lider över 10 000 japeneser av "Karoshi"

Den längsta karriären i samma företag är 84 år och 9 dagar och uppnåddes av Walter Orthmann (f. 1922, Brasilien), som började arbeta på Industrias Renaux S.A. den 17 januari 1938 och fortsätter att arbeta på företaget, vilket är nu kallad RenauxView, i Brusque, Santa Catarina, Brasilien, från och med den 26 januari 2022.

Drottning Elizabeth II var en utbildad mekaniker. När hon var 16 år började drottningen den brittiska arbetsförmedlingen på Labour Exchange och lärde sig grunderna i lastbilsreparationer.

Människor är inte de enda som arbetar. Vissa djur är också hårt arbetande! Arbetarbin lämnar bikupan när de är ungefär två veckor gamla. De blir födosökare som flyger omkring upp till fem kilometer från kupan på jakt efter nektar och pollen. Varje resa tar ungefär en timme och de genomför vanligtvis tio resor om dagen, vilket gör det till en väldigt lång arbetsdag på 10 timmar!

Ordet "chef" är nederländska och betyder "en mästare"
Ordet "anställa" är latin och betyder "omsluta, involvera, associera"
Ordet "arbete" betyder "werg" som betyder "att göra"

När ett föremål väl är arkiverat finns det en 98 % chans att det aldrig kommer att se dagens ljus igen.

En genomsnittlig kontorsarbetare spenderar 50 minuter om dagen på att leta efter förlorade filer och andra föremål. Det är nästan en timme om dagen!

Multitasking på jobbet kan sänka en persons IQ med tio poäng, vilket motsvarar brist på sömn eller att ta droger.

Folk är mer kreativa i duschen. Att ta en varm dusch ökar dopaminflödet som gör oss mer kreativa. Vi kanske borde installera duschar på jobbet!

När kontorstemperaturen är låg (20 grader) gör anställda 44 % fler fel och är mindre produktiva än när temperaturen är varmare (25 grader).

Anställda som har mer kontroll över layouten och designen av sin arbetsyta är friskare och gladare på kontoret.

En kockmössa har 100 veck. Tydligen är det tänkt att representera de 100 sätten du kan laga ett ägg på!

McDonald's har 1,7 miljoner anställda över hela världen

Ett av de sämsta jobben i världen - Sewer Swimmer! I Mexico City underhålls avloppssystemet av en grupp arbetare som måste dyka igenom mänskligt avfall, djurkroppar och skräp för att utföra reparationer.

Personlig assistans

20 Sep 2022

Den som har behov av personlig assistans i vardagen eller på jobbet, kan ansök om personlig assistans i Malmöhos Försäkringskassan om det som heter assistansersättning. Det om du har behov av hjälp mer än 20 timmar per vecka. Det med grundläggande behov. Du kan få assistansersättning om du:

 • omfattas av lagen om stöd och service (LSS)
 • har en stor och varaktig funktionsnedsättning
 • inte har fyllt 65 år när du ansöker
 • är försäkrad i Sverige

En personlig assistent är en person som kan hjälpa dig i vardagen, med det som kallas för grundläggande behov. Det är om du har en nedsättning eller sjukdom som du kan ansöka om att få personliga assistenter. De kan bland annat hjälpa dig med personlig hygien, andning, ätandet, klä av och på dig, kommunicera och så vidare.

Få den hjälp du behöver

Syftet med assistansen är att du ska kunna leva så självständigt som möjligt och på det sätt du vill. För att du ska kunna få det så måste du ha en funktionsnedsättning som finns under en längre tid. Personlig assistans är en del av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Du måste omfattas av det för att ha rätt till  personlig assistans.

Det innebär att de som har rätt till detta är personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd så väl som personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom eller personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Hitta träningsform som passar dig

15 Aug 2022

Att träna, det är bra för alla. Om du jobbar så har du även rätt till friskvård. Alltså att ditt jobb betalar för en aktivitet du kan göra. En del låter dig även få en betald friskvårdstimme på arbetstid om du har behov av det. Att utöva friskvård och att träna, det gör att du håller dig friskare. Det är alltså fördel för dig och för din chef. En del saker ingår inte i friskvård, det brukar finnas listor på vad som gäller. Men oavsett vad du tränar, gör det du tycker är kul. Det gör det lättare att ha viljan och motivationen att fortsätta göra det. Testa även Fitline kosttillskott. De har även en skönhetsserie. Det kan du läsa mer om på fitline-beautyline.se

Vad vill du träna?

Om du är ovan att träna och kanske inte gjort det så mycket, så kan det vara bra att testa på olika saker. Du kan på det viset hitta det som passar dig. Kanske det är simning som fungerar för dig eller föredrar du att gå på gym? Det finns ofta även gruppträningar av olika slag att göra så väl som det finns olika sporter. Som sagt, testa en massa olika saker och se vad du tycker är kul. Ta med dig en eller flera arbetskamrater med, då det är lättare att motiveras när man är flera. Det ger en bra peppning att kunna dra med varandra på olika saker. 

Läkarbemanning i Stockholm

4 Apr 2022

Det finns många olika alternativ att arbeta inom läkarbemanning i Stockholm. Oavsett om du vill arbeta några timmar i månaden, halvtid eller med längre uppdrag på heltid. Efterfrågan på bemanningsläkare är stor i Stockholm, oberoende av din kompetens och erfarenhet kommer du kunna arbeta på det sätt som passar dig.

Hitta rätt bemanningsföretag för just dig

Bemanningsläkare efterfrågas inom hela vården och arbetstillfällen finns inom kommuner, regioner, privat och utomlands, framförallt i Norge. För dig som hyrläkare finns det flera olika bemanningsföretag som förmedlar tjänster i Stockholm och i övriga landet. Ta dig tid att läsa runt lite på företagens hemsidor för att skaffa dig en uppfattning om hur de arbetar. De kommer vid en första anblick se snarlika ut men du kommer snart upptäcka skillnader. Här är tre stora företag för bemanningsläkare i Stockholm.

Bonliva – läkarbemanning i hela landet

Bonliva är verksamma inom läkarbemanning och har sedan starten 2011 vuxit till ett av landets största bemanningsföretag för vården. De bemannar och rekryterar bland annat läkare, sjuksköterskor, psykologer, socionomer och terapeuter i Sverige och Norge.

Dedicare – hyrläkare i hela Norden

Dedicare finns representerade i hela Norden. Basen är i Stockholm men kontor finns även på flera platser i Norge, Finland och Danmark. Dedicare bemannar läkare, sjuksköterskor, socionomer och ledare inom socialt arbete och vård.

Sverek – främst för läkare och sjuksköterskor

Sverek har avtal med samtliga regioner och många kommuner runt om i landet. Och kan alltid erbjuda en stor variation av uppdrag för personal inom vården med tyngdpunkt på hyrläkare.

Vilken lön har en bemanningsläkare?

2020 var medianlönen för en AT-läkare 33 500 kronor, en ST-läkare 46 000 kronor och för en färdig specialistläkare 66 000 kronor, enligt statistik från Saco.

Lönen för bemanningsläkare baseras främst på utbildning, specialistkompetens, erfarenhet och arbetsort. Generellt är lönen ofta högre på mindre orter jämfört med Stockholm, Göteborg och Malmö. Andra faktorer som spelar in är om vårdgivaren är privat eller offentlig samt vilka avtal som finns mellan ditt bemanningsföretag och vårdgivaren.

Generellt är lönenivåerna högre för dig som väljer att arbeta som stafettläkare. De flesta höjer sin lön med åtskilliga procent och ligger med god marginal över medianlönen för läkarkåren.

Enligt statistik från Bonliva ligger en bemanningsläkares lön i intervallet 70 000 – 160 000 kronor i månaden.

Vilka förmåner har jag som bemanningsläkare?
Utöver en ofta högre lön har du som uthyrd bemanningsläkare många gånger fler förmåner. De olika bemanningsföretagen konkurrerar med varandra genom att ge sina konsulter så bra avtal som möjligt. Här är några förmåner som ofta förekommer.

 • Individuella tjänstepensionsmodeller
 • Olika försäkringspaket
 • Flexiblare arbetstid
 • Större inflytande över arbetstiden
 • Variation i arbetsuppgifter och arbetsplatser
 • Olika erbjudanden från olika samarbetspartners (resebyråer, banker, hotell med flera)

Att arbeta som bemanningsläkare

Som bemanningsläkare bestämmer du helt själv under vilka premisser du vill arbeta. Vissa tar extrapass under lediga tider utanför sin fasta tjänst, andra arbetar två veckor i månaden, vissa arbetar två månader om året. Var du arbetar och bor bestämmer du själv och bemanningsföretagen hjälper alltid till med det praktiska kring boende, resor, försäkringar och avtal. Utöver var och hur arbetet som hyrläkare bedrivs är det ofta två saker som bemanningsläkare återkommer till som den stora fördelen.

 • Det är kompetensutvecklande – bredden och spetsen i kunskaperna ökar när du byter miljö och patienter med jämna mellanrum.
 • Möjligheten att lära sig och dela sin kunskap blir större – du träffar fler kollegor och möter fler sätt att arbeta på som bemanningsläkare.

Här kan du läsa hur en av Svereks och Klarakompetens bemanningsläkare beskriver sitt arbete.

Bemanningsläkare, hyrläkare eller stafettläkare?

Det finns en mängd olika benämningar på läkare som arbetar på konsultbasis. Principen är densamma för alla, du är uthyrd till en vårdgivare via ett bemanningsföretag. Här är en lista på några av de namn som används, räkna med att antalet kommer att växa i framtiden.

 • Bemanningsläkare
 • Hyrläkare
 • Konsultläkare
 • Vårdkonsult
 • Stafettläkare
 • Läkarleasing
 • Resursläkare

Smart ha en revisor

10 May 2021

Vissa delar i företaget är inte ett måste att göra på egen hand. När det handlar om bokföring, redovisning, revision med mera, så är det inte fel att ha en revisor eller anlita en redovisningsbyrå som tar hand om alla dessa delar. Det gör att du kan ägna dig åt din kärnverksamhet och göra det du är bra på. Om du vill ha hjälp med redovisning Malmö, då kan du med fördel vända dig till Dillon. Hos dem finns det auktoriserade revisorer.

Vad innebär revision?

En revision är att en revisor granskar ett företags bokföring, bokslut, årsredovisning samt företagsledningens förvaltning. Efter denna granskning så upprättar revisorn en revisionsberättelse.

Anledningen att göra en revision är att man på det viset kan tillgodose externa intressenter som ägare och fordringsägare som har intresse av att företaget följer lagar och förordningar på ett korrekt sätt.

För ett aktiebolag som har revisor ska revisorn alltid vara auktoriserad eller godkänd eller så har man ett registrerat revisionsbolag som gör den åt en. När det gäller ekonomiska föreningar så måste de alltid ha en revisor, men vad denna person måste ha för kvalifikationer beror på omfattningen av föreningens verksamhet.

Enskilda näringsidkare och handels/kommanditbolag behöver normalt inte ha revisor, men det är så klart upp till var och en om man föredrar att ta hjälp eller inte av en extern person. Det kan ju finnas fördelar med att få hjälp med andra delar.

Padelsportsträning via friskvårdsbidraget

5 Aug 2020

Har ni friskvårdsbidrag genom jobbet men ingen aning om vad du vill använda det till? Det finns ganska många aktiviteter du kan använda ditt friskvårdsbidrag till. Här får du 4 skojiga aktiviteter som går att bekosta med friskvårdsbidrag. Vill du ha hela listan? Klicka här för att läsa på skatteverket. 

1. Padeltennis

En sport som slagit igenom stort på sistone är padel och den faller under racketsporter tillsammans med både tennis och pingis. Därför kan du också använda ditt friskvårdsbidrag till att spela just padel. Du hittar bästa padelracket på fitnessfrank.se och kan lätt komma igång. En bra och mångsidig sport som ger både kondition och styrka. 

2. Yoga

För dig som vill ha det lite mer stillsamt finns yoga. Det går utmärkt att använda sig av friskvårdsbidraget för alla typer av yoga och det gör att du kan  delta i gruppövningar, eller träna ensam med instruktör. De olika nivåerna gör att du kan få allt från lätt träning till ett hårt träningspass. 

3. Ridsport

Från och med 1 januari 2018 går det fint att använda friskvårdsbidraget för ridning. Du kan använda det till lektioner, voltige eller till och med för att anlita en egen tränare. Du kan också använda friskvårdsbidraget för att betala ridhusavgifter. 

4. Massage

Här är det lite luddigt. Skatteverket tillåter "massagebehandlingar av enklare slag" men inte naprapati. Du bör därför be din kiropraktor att endast ge enkel massage om du vill kunna använda ditt friskvårdsbidrag. Det går fint att få vanlig kroppsmassage, eller så kallad kontorsmassage som mjukar upp kroppen. 

Hjälp efter olycka

5 Jun 2020

Man kan inte förutse det oförutsedda - det ligger i sakens natur. Man kan dock förbereda sig på eventuella oförutsedda företeelser; sådant som skulle kunna hända och dessutom leverera livsomvälvande konsekvenser. Olyckor till exempel.

Vi människor är ofta oproportionellt rädda för saker som flygresor, höga höjder, krälande smådjur och mörker. Sällan resulterar dessa fobier i allvarliga olyckor eller skador - även om det givetvis finns undantag. Vad vi är mindre rädda för är trafik. Där har vi vanan inne och det vore väldigt opraktiskt att vara rädd för att ta bilen till jobbet varje morgon, eller hoppa på bussen för att ta sig in till stan. Ändå är risken att råka ut för en trafikolycka många gånger större än den är att planet man reser i ska störta eller att spindeln som kryper på väggen ska bita en så illa att man blir allvarligt skadad. 

Ersättning trafikskada

Den som är logiskt lagd skaffar insikt i sin försäkring så att man om olyckan är framme vet vad man kan få för ersättning trafikskada. Det finns också ombud som hjälper en med sådana ärenden och de kan vara värda att hålla koll på. Man kan få ersättning för mer än bara personskada, även saker som inkomstförlust, sveda och värk samt diverse merkostnader.

Med det sagt så är de viktigaste förebyggande åtgärderna i trafiken alltid:

 • Hjälm
 • Säkerhetsbälte
 • Trafikvett

5 saker som gör att du håller dig frisk längre

25 Mar 2020

Saker som vitaminer, bra sömn, träning är bara några saker som gör att man håller sig frisk längre. Sedan kan det ju vara så att eftersom vi alla är olika så är det även olika hur ofta vi blir sjuka och HUR sjuka vi blir.

Här är dock 5 tips på hur du kan göra för att hålla dig frisk längre. 


Ät näringsrik och bra mat

Det finns en massa vitaminer vi behöver få i oss och det får vi genom att äta bra mat med mycket näring. Vi behöver ha Vitamin A, D-vitamin, C-vitamin med mera för att hålla immunförsvaret i balans. Dessa vitaminer finns i bland annat apelsin, sötpotatis, spenat, fisk och svamp 

Hygien är A och O

Var vi än är så kommer vi i kontakt med baciller. Det är när vi öppnar en dörr, använder bankkortet, pillar på mobilen och så vidarfe. Att ha en bra hygien är A och O, särskilt om det är förkylningstider eller liknande. Se till att tvätta dina händer ofta!

Stanna hemma om du känner dig krasslig

För många är det självklart att stanna hemma om man känner sig lite sjuk, men så är inte fallet för alla. En undersökning gjordes av SIFO under 2017 och den visade att så många som sju av tio svenskar gick till jobbet trots att de borde stannat hemma.

Få ordentligt med sömn

Sömn och tillräckligt av den är viktigt för vårt immunförsvar, sedan är det skönt att var utvilad med, eller hur?

Motionera

Träna är inte bara roligt utan  är även bra för vårt immunförsvar och perfekt att göra för att hålla sig frisk. Att träna högintensivt drygt två timmar per vecka kan vara nyckeln att hålla bacillerna borta. 

Viktigt med friskvård

4 Mar 2020

Arbetsgivare har möjligheten att ge sina anställda skattefri motion och friskvård. Så länge förmånen är av ett mindre värde (upp till 5 000 kronor) och riktar sig till alla i personalen så betraktas det som en skattefri personalförmån. 

Enskild aktivitet får max kosta 1000 kronor för att få vara skattefri. I friskvårdsbidraget ingår en hel del sporter och motionsformer.

Som företagare så är det väl värt att ge dina anställda detta, då de håller sig friska och glada!

Träning

16 Dec 2019

Hälsofördelarna med ett aktivt liv där träning är en självklar del av ens vardag är så många att de är omöjliga att lista. Särskilt alla vi som spenderar dagarna stillasittande framför en dator måste träna för att hålla oss friska och starka, annars kommer de fysiska besvären snart som ett brev på posten. Arbetsgivare har allt att vinna på att ge sina anställda stöd i detta, antingen med tid eller kostnader - men helst både och.

Personalvård och samtalsterapi

7 Dec 2019

Alla organisationer upplever intern friktion då och då. Vissa får kämpa med det mer än andra. Vanliga orsaker till att det uppstår problem inom personalen är antingen en oklar ledning av organisationen eller en kultur där det är okej att racka ner på andra eller ägna sig åt mobbning.

Konsult- och kompetensutvecklingsföretaget EmSec AB har utvecklat en metod för att se hur gruppdynamiken fungerar och därifrån börja jobba med personaluppbyggande åtgärder. Man ser ganska enkelt med företagets metod om det förekommer osunda grupperingar där enskilda medarbetare utesluts eller om det uppstår motsättningar mellan grupper.

I en organisation där personalen inte mår bra finns det alltid ett ledningsansvar som inte fungerar fullt ut. Som delar av de åtgärder som krävs sker stödinsatser mot ledningen med kurser, coachning och samtalsterapi. Just dessa tjänster går att finna på en systersajt, gaita.se, som ingår i EmSecs verksamhet men som är en nischning av några av de specialiseringar som erbjuds.

När det specifikt gäller att stödja ledningen finns det erfarenheter och kompetens för just ledare. Företagets terapeut har ovanligt nog även arbetat som VD för ett större företag och kan mycket väl sätta sig in i vad det innebär att leda en organisation med alla utmaningar som det för med sig. Utfallet från samtalsterapin är därför effektivt.

Även personalen kan erbjudas kurser, coachning och terapi. Insatserna ser olika ut beroende på behoven. En person som har blivit mobbad behöver terapi. Grupper av individer som har mobbat behöver kanske gruppcoachning. Alla kan behöva gå en kurs i konflikthantering.

En del företagsledare tar lätt på frågor kring personalvård och social trivsel. Det är dock välkänt från forskning att organisationer där många mår dåligt också presterar dåligt. Nyckelpersoner med unika kompetenser riskerar att lämna organisationen på grund av ett dåligt socialt klimat. En generell nedgång i prestationen och att förlora nyckelpersoner är en hög kostnad för att driva ett företag utan hänsyn till de ”mjuka frågorna”.

Var som företagsledare öppen för att bekosta personalvård och samtalsterapi. Kostnaderna när personalen mår dåligt blir betydligt högre när det har gått för långt.

Teamkänsla

16 Nov 2019

Om man arbetar tillsammans med andra och tar vara på varandras styrkor, skapar en stark teamkänsla och en strävan mot gemensamma mål, då blir det mycket mer stimulerande att arbeta. En sådan miljö kräver stark och god ledning samt en vilja bland de anställda såklart. Det finns mycket man kan göra för att stärka teamkänslan - trevliga konferenser med teamstärkande aktiviteter är populärt.

Psykologiska aspekter

16 Oct 2019

Vad gör att man trivs på sin arbetsplats? Givetvis är det viktigt att tycka om sina arbetsuppgifter och känna att man bidrar med något, men ännu större roll spelar faktiskt spsykologiska aspekter. För att man ska kunna arbeta fokuserat och effektivt så måste man må bra där man är och det är något som absolut inte får underskattas.

Alla kan få vårtor

15 Jun 2019

Vårtor är enkla att få bort

Även om det kanske mest är barn och ungdomar som drabbas av vårtor på händer och fötter så kan faktiskt alla drabbas.Det är ett virus som ger vårtor och det räcker med att gå där någon med vårtor har gått, eller ta i ett handtag. Som tur är så är det faktiskt ganska enkelt att behandla vårtor på egen hand. man kan använda sig av olika medel, och det finns också ett ämne som man kan använda själv för att frysa vårtor, lite på samma sätt som de gör inom sjukvården fast de där använder sig av flytande kväve som blir betydligt kallare. 

När du inte lyckas på egen hand

Vårtor kan ta lite tid att få bort, och i cirka 20% av fallen kan man inte klara det hemma. Då får man vända sig till sjukvården för att ta bort vårtor. Det finns i huvudsak tre olika sätt att avlägsna vårtor och de är:

 • Diatermi - En elektrisk ström leds in i vårtan, och även in i intilliggande hud. Värmen som alstras kommer att döda vävnaden som sedan kan plockas bort med pincett. Det är en metod som är ovanlig i Europa. 
 • Kirurgi - Området med vårtorna bedövas med lokalbedövning och man använder skalpell och skär bort den drabbade vävnaden. Läkeprocessen är lång och du kan uppleva smärta efter bedövningen släppt. 
 • Frysning - Kanske den vanligaste metoden i Sverige. Man fryser vävnaden med hjälp av flytande kväve. Även denna metod ger smärta efter bedövning släppt och kan ge ärr. 

Vårt tips är: Ge inte upp. Envishet är det som lyckas bäst. Använd receptfria läkemedel och behandla hemma, och gärna i flera omgångar innan du överväger ett kirurgiskt ingrepp.  

← Earlier posts