Alla kan få vårtor

Vårtor är enkla att få bort

Även om det kanske mest är barn och ungdomar som drabbas av vårtor på händer och fötter så kan faktiskt alla drabbas.Det är ett virus som ger vårtor och det räcker med att gå där någon med vårtor har gått, eller ta i ett handtag. Som tur är så är det faktiskt ganska enkelt att behandla vårtor på egen hand. man kan använda sig av olika medel, och det finns också ett ämne som man kan använda själv för att frysa vårtor, lite på samma sätt som de gör inom sjukvården fast de där använder sig av flytande kväve som blir betydligt kallare. 

När du inte lyckas på egen hand

Vårtor kan ta lite tid att få bort, och i cirka 20% av fallen kan man inte klara det hemma. Då får man vända sig till sjukvården för att ta bort vårtor. Det finns i huvudsak tre olika sätt att avlägsna vårtor och de är:

  • Diatermi - En elektrisk ström leds in i vårtan, och även in i intilliggande hud. Värmen som alstras kommer att döda vävnaden som sedan kan plockas bort med pincett. Det är en metod som är ovanlig i Europa. 
  • Kirurgi - Området med vårtorna bedövas med lokalbedövning och man använder skalpell och skär bort den drabbade vävnaden. Läkeprocessen är lång och du kan uppleva smärta efter bedövningen släppt. 
  • Frysning - Kanske den vanligaste metoden i Sverige. Man fryser vävnaden med hjälp av flytande kväve. Även denna metod ger smärta efter bedövning släppt och kan ge ärr. 

Vårt tips är: Ge inte upp. Envishet är det som lyckas bäst. Använd receptfria läkemedel och behandla hemma, och gärna i flera omgångar innan du överväger ett kirurgiskt ingrepp.  

15 Jun 2019