Smart ha en revisor

Vissa delar i företaget är inte ett måste att göra på egen hand. När det handlar om bokföring, redovisning, revision med mera, så är det inte fel att ha en revisor eller anlita en redovisningsbyrå som tar hand om alla dessa delar. Det gör att du kan ägna dig åt din kärnverksamhet och göra det du är bra på. Om du vill ha hjälp med redovisning Malmö, då kan du med fördel vända dig till Dillon. Hos dem finns det auktoriserade revisorer.

Vad innebär revision?

En revision är att en revisor granskar ett företags bokföring, bokslut, årsredovisning samt företagsledningens förvaltning. Efter denna granskning så upprättar revisorn en revisionsberättelse.

Anledningen att göra en revision är att man på det viset kan tillgodose externa intressenter som ägare och fordringsägare som har intresse av att företaget följer lagar och förordningar på ett korrekt sätt.

För ett aktiebolag som har revisor ska revisorn alltid vara auktoriserad eller godkänd eller så har man ett registrerat revisionsbolag som gör den åt en. När det gäller ekonomiska föreningar så måste de alltid ha en revisor, men vad denna person måste ha för kvalifikationer beror på omfattningen av föreningens verksamhet.

Enskilda näringsidkare och handels/kommanditbolag behöver normalt inte ha revisor, men det är så klart upp till var och en om man föredrar att ta hjälp eller inte av en extern person. Det kan ju finnas fördelar med att få hjälp med andra delar.

10 May 2021