Teamkänsla

Om man arbetar tillsammans med andra och tar vara på varandras styrkor, skapar en stark teamkänsla och en strävan mot gemensamma mål, då blir det mycket mer stimulerande att arbeta. En sådan miljö kräver stark och god ledning samt en vilja bland de anställda såklart. Det finns mycket man kan göra för att stärka teamkänslan - trevliga konferenser med teamstärkande aktiviteter är populärt.

16 Nov 2019