Personalvård och samtalsterapi

Alla organisationer upplever intern friktion då och då. Vissa får kämpa med det mer än andra. Vanliga orsaker till att det uppstår problem inom personalen är antingen en oklar ledning av organisationen eller en kultur där det är okej att racka ner på andra eller ägna sig åt mobbning.

Konsult- och kompetensutvecklingsföretaget EmSec AB har utvecklat en metod för att se hur gruppdynamiken fungerar och därifrån börja jobba med personaluppbyggande åtgärder. Man ser ganska enkelt med företagets metod om det förekommer osunda grupperingar där enskilda medarbetare utesluts eller om det uppstår motsättningar mellan grupper.

I en organisation där personalen inte mår bra finns det alltid ett ledningsansvar som inte fungerar fullt ut. Som delar av de åtgärder som krävs sker stödinsatser mot ledningen med kurser, coachning och samtalsterapi. Just dessa tjänster går att finna på en systersajt, gaita.se, som ingår i EmSecs verksamhet men som är en nischning av några av de specialiseringar som erbjuds.

När det specifikt gäller att stödja ledningen finns det erfarenheter och kompetens för just ledare. Företagets terapeut har ovanligt nog även arbetat som VD för ett större företag och kan mycket väl sätta sig in i vad det innebär att leda en organisation med alla utmaningar som det för med sig. Utfallet från samtalsterapin är därför effektivt.

Även personalen kan erbjudas kurser, coachning och terapi. Insatserna ser olika ut beroende på behoven. En person som har blivit mobbad behöver terapi. Grupper av individer som har mobbat behöver kanske gruppcoachning. Alla kan behöva gå en kurs i konflikthantering.

En del företagsledare tar lätt på frågor kring personalvård och social trivsel. Det är dock välkänt från forskning att organisationer där många mår dåligt också presterar dåligt. Nyckelpersoner med unika kompetenser riskerar att lämna organisationen på grund av ett dåligt socialt klimat. En generell nedgång i prestationen och att förlora nyckelpersoner är en hög kostnad för att driva ett företag utan hänsyn till de ”mjuka frågorna”.

Var som företagsledare öppen för att bekosta personalvård och samtalsterapi. Kostnaderna när personalen mår dåligt blir betydligt högre när det har gått för långt.

7 Dec 2019